Företrädarutbildningar

Lathund för Samråd med sektorsmyndigheterna

Lathunden är en vägledning för den som deltar i sektorsmyndigheternas centrala eller regionala samrådsgrupper. I lathunden finns fakta, läshänvisningar och frågor att fundera över för att göra ett bra funktionshinderspolitiskt arbete i samråd med sektorsmyndigheterna.
Tryckår: 2013

Lathund för Samråd med sektorsmyndigheterna.pdf

Samverkan gör skillnad – ett rådsutbildningsmaterial

Handikappförbunden och Hjälpmedelsinstitutet genomförde ett samverkansprojekt med medel från Allmänna Arvsfonden åren 2003-2005. Inom projektet togs detta utbildningsmaterial fram. Det vänder sig främst till representanter i brukar- och funktionshindersråd i landsting och kommuner, men även till företrädare för verksamheter och förvaltningar. Tanken är att de olika avsnitten ska bidra till en gemensam kunskapsbas, som underlättar kommunikationen och medverka till att man talar ”samma språk ” i samrådssituationen.
Tryckår: 2005

Samverkan gör skillnad.pdf

Studiematerial för funktionshindersrörelsens lokala påverkansarbete

Skriften är tänkt att användas i en kombinerad diskussions- och hantverkscirkel. Temat för cirkeln är påverkansarbete. Materialet kompletteras med fördel av ”Lathund för handikapprörelsens lokala påverkansarbete”.
Tryckår: 2005

Studiematerial för handikapprörelsens lokala påverkansarbete.pdf