DATE - ett lärmaterial för skolan

Date, LärmaterialDATE är ett lärmaterial som gör det lätt att arbeta för en inkluderande skola. Kreativa och lustfyllda övningar hjälper elever och lärare att tillsammans utforska sin lärmiljö, ta ställning – och agera. Fungerar vår skola för alla elever? Vilka hinder finns? Och hur kan vi göra skolan så bra som möjligt för alla?

Eleverna deltar direkt i utvecklingsarbetet för en tillgänglig verksamhet och en bejakande miljö. De arbetar fram lösningar, är delaktiga i förbättringsåtgärder och påverkar ansvariga i olika frågor. Samtidigt får klasslärare och arbetslag ett material för att integrera likabehandlingsarbetet i undervisningen.

Lärmaterialet är en del av ett helt paket med konkreta verktyg. Paketet ”Tillgänglighet får skolan att funka” består av tre delar:

• Utvärdera tillgängligheten i skolan (värderingsverktyget)
• Leda och planera tillgänglighetsarbetet (distansutbildning)
• Föra in tillgänglighet i undervisningen (DATE lärmaterial)

Till materialet