Material om Hälso- och sjukvård

Sammanställning av aktuell läkemedelspolitik gjord av en arbetsgrupp inom Handikappförbunden.

”Min medicin - vart tog den vägen?”.pdf

Prioriteringar inom Hälso- och sjukvården
Projektet Prioriteringar inom Hälso- och Sjukvården har undersökt vilka förväntningar sjukvårdshuvudmännen har på samverkan med funktionshindersrörelsen och hur detta uppfylls respektive inte uppfylls. Intervjuer visar att viljan finns både inom funktionshindersrörelsen och en efterfrågan från politiker och tjänstemän efter samverkan. Undersökningen visar att funktionshindersrörelsen har respekt och erkännande hos lokala politiker men att man söker mer initivativ och egna lösningar.
Tryckår: 2006
Prioriteringar inom Hälso- och sjukvården.pdf

Om påverkansarbete och prioriteringar i sjukvården 

Rapporten belyser hur funktionshindersrörelsen på länsnivå bedriver sitt påverkansarbete när det gäller frågan om prioriteringar i hälso- och sjukvården. Rapporten visar bland annat att det finns goda förutsättningar för att handikapprörelsen på länsnivå ska kunna driva frågan om prioriteringar framgångsrikt.
Tryckår: 2004
Om påverkansarbete och prioriteringar i sjukvården.pdf

Målprogram Hälso- och sjukvård

En av de prioriterade uppgifterna för handikappförbunden är att arbeta för att alla medborgare ska få hälso- och sjukvård efter behov och på lika villkor.
Tryckår: 2002
Målprogram Hälso- och sjukvård.pdf

Vi vill få möjlighet att leva som andra!

En plattform för det fortsatta intressepolitiska arbetet på med LSS och LASS. Antaget  av Handikappförbundens 43 medlemsförbund på ordförandemötet i mars 2008.
Tryckår: 2008 
Plattform för LSS och LASS: Vi vill få möjlighet att leva som andra!.pdf

aktuellt

Pressklipp

Medlemsförbundens nyheter

Kalendarium

2016-02-08 klockan 13:30 - 2016-02-16 16:00: Från snack till verkstad - mänskliga rättigheter i praktiken
2016-02-25 klockan 10:00 - 13:00: Europaforum
2016-03-09 klockan 09:30 - 16:00: Ordförandemöte
2016-03-10 klockan 13:00 - 16:00: Möte med Skatteverket om bemötande
2016-03-15 klockan 13:00 - 16:00: Remissmöte tema patienter 15 mars
2016-05-19 klockan 13:00 - 2016-05-20 12:00: Länskonferens