Material om Arbete och försörjning

Här kan du ladda ner material som finns om Arbete och försörjning.

Material från projektet Rätt stöd till arbete

Rätt stöd till arbete.pdf
Nyckeln till arbete.pdf
Våga visa vägen.pdf

Allt är relativt

Ett utbildningspaket för en förbättrad arbetsmarknadssituation för människor med funktionshinder.
Tryckår: 2005-2006

Allt är realtivt - Presentationsbroschyr.pdf
Allt är relativt - Information om stöd.pdf
Allt är relativt - Berättelser och diskussionsuppgifter.pdf
Allt är relativt - Användartips.pdf

Inspirationsbok – Agenda 22

Handledning för hur funktionshindersorganisationerna kan inspirera företag att arbeta för ökad tillgänglighet. Handledningen är ett redskap för att intressera företag/verksamheter/arbetsgivare att öka tillgängligheten för personer med funktionshinder. Den omfattar både rekrytering och utbudet av varor och tjänster. Materialet är framtaget i samarbete med privata företag, branschorganisationer, offentliga verksamheter och ideella organisationer. Framtaget inom projektet Agenda 22 Företag.
Tryckår: 2004

Inspirationsbok - Agenda 22 företag.pdf