Material om Arbete och försörjning

Här kan du ladda ner material som finns om Arbete och försörjning.

Material från projektet Rätt stöd till arbete

Rätt stöd till arbete.pdf
Nyckeln till arbete.pdf
Våga visa vägen.pdf

Allt är relativt

Ett utbildningspaket för en förbättrad arbetsmarknadssituation för människor med funktionshinder.
Tryckår: 2005-2006
Allt är realtivt - Presentationsbroschyr.pdf
Allt är relativt - Information om stöd.pdf
Allt är relativt - Berättelser och diskussionsuppgifter.pdf
Allt är relativt - Användartips.pdf

Inspirationsbok – Agenda 22

Handledning för hur funktionshindersorganisationerna kan inspirera företag att arbeta för ökad tillgänglighet. Handledningen är ett redskap för att intressera företag/verksamheter/arbetsgivare att öka tillgängligheten för personer med funktionshinder. Den omfattar både rekrytering och utbudet av varor och tjänster. Materialet är framtaget i samarbete med privata företag, branschorganisationer, offentliga verksamheter och ideella organisationer. Framtaget inom projektet Agenda 22 Företag.
Tryckår: 2004
Inspirationsbok - Agenda 22 företag.pdf

Handikappförbundens målprogram om Arbete

Arbetsmarknadspolitiken måste både i teori och praktik syfta till att tillvarata varje människa som en tillgång för samhället.
Tryckår: 2002
Handikappförbundens målprogram om Arbete.pdf

Att bemöta resenärer – en utbildning för anställda inom kollektivtrafiken

Handikappförbundens samarbetsorgan har tillsammans med Sisus, Statens institut för särskilt utbildningsstöd och Rikstrafiken tagit fram ett utbildningsmaterial om bemötande av resenärer med funktionshinder i kollektivtrafiken. Det är inriktat på att förändra attityder och skapa förståelse för resenärer med särskilda behov. Deltagar- och kursledarhäftet används tillsammans.
Tryckår: 2004
Att bemöta resenärer - Kursledarhäfte.pdf
Att bemöta resenärer - Deltagarhäfte.pdf

En så'n här skola vill vi ha!

En plattform för det fortsatta intressepolitiska arbetet på skolområdet. Antaget  av Handikappförbundens 43 medlemsförbund på årsmötet i maj 2007.
Tryckår: 2007
Skolplattform - En så'n här skola vill vi ha! pdf

Tillgänglig vuxenutbildning. Lathund

Idag talar man om livslångt lärande. Att utbildningssystemet måste vara flexibelt och att det är viktigt att rekrytera nya grupper till utbildning. Den här lathunden behandlar funktionshindersrörelsens samlade krav på tillgänglighet och anpassningar så att all vuxenutbildning blir grundtillgänglig för personer med funktionshinder.
Tryckår: 2003
Tillgänglig vuxenutbildning. Lathund.pdf

 

aktuellt

Pressklipp

Cisionwire - Pressmeddelanden - Svenska 19 nov: "Hundratals liv kan räddas årligen om vården koncentreras"

Medlemsförbundens nyheter

Kalendarium

2015-11-30 klockan 10:00 - 13:00: Nätverksmöte, hälso- och sjukvård 30 november
2015-12-01 klockan 10:00 - 15:00: Europaforum
2015-12-02 klockan 10:00 - 16:00: Ordförandemöte 2 december
2015-12-03 klockan 09:00 - 16:00: Internationella funktionshindersdagen
2015-12-09 klockan 08:30 - 16:00: Kommunikatörsnätverket - heldag om Google Analytics
2015-12-11 klockan 10:00 - 15:00: Nätverket för arbete och försörjning 11 december
2016-01-14 klockan 09:30 - 11:30: Nätverksmöte Ett samhälle för alla