Remissvar 2015

 November

Handikappförbundens remissvar: Slutbetänkandet Barns och ungas rätt vid tvångsvård. Förslag till ny LVU (SOU2015:71)

Handikappförbundens yttrande över Fritt val av hjälpmedel

Oktober

Handikappförbundens yttrande över betänkandet  Skapa tilltro, SOU 2015:46

Handikappförbundens snpunkter på utkast till översättning av FN:s allmänna kommentarer 1 och 2 från kommittén för rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Handikappförbundens remissvar: Nästa fas i e-hälsoarbetet, SOU 2015:32

Handikappförbundens remissvar: Insatser för att förbättra patientsäkerheten vid generiskt utbyte

Handikappförbundens remissvar: En kommunallag för framtiden 2015:24

Handikappförbundens remissvar: Ett stärkt konsumentskydd vid telefonförsäljning SOU 2015:61

Handikappförbundens remissvar: Förslag om utbildningsgaranti i gymnasieskolan

Handikappförbundens remissvar: SÖK - statsbidrag för ökad kvalitet (SOU 2015:45)

Handikappförbundens remissvar: Arbetslöshet och ekonomiskt bistånd, SOU 2015:44

Handikappförbundens remissvar: Översyn av lagen om bostadsanpassningsbidrag mm. Boverkets rapport 2014:38

 September

Handikappförbundens remissvar: Slutrapport om receptbelagda läkemedel utanför läkemedelsförmånerna - TLV

Augusti

Handikappförbundens remissvar: Mer trygghet och bättre försäkring, SOU 2015:21

Juni

Handikappförbundens remissvar: Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård (SOU 2015:20)

Handikappförbundens remissvar: För kvalitet - Med gemensamt ansvar (SOU 2015:17)

Handikappförbundens remissvar: Avskaffande av den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen, Ds 2015:17

Handikappförbundens remissvar: För framtidens hälsa - en ny läkarutbildning

Handikappförbundens yttrande över betänkandet Moderniserad studiehjälp (Ds 2013:52)

Handikappförbundens remissvar: Matchningsanställningen - nya vägar till jobb

Handikappförbundens remissvar: Läkemedel för djur, maskinell dos och sällsynta tillstånd - hantering och prissättning  SOU 2014:87

 

Handikappförbundens reemissvar: Sedd, hörd och respekterad Ett ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården SOU 2015:14

Maj

Handikappförbundens Yttrande över "Ett reformerat bilstöd" (Ds 2015:9)

Handikappförbundens Yttrande Krav på privata aktörer i välfärden SOU 2015:7

Handikappförbundens remissvar: Res lätt med biljett Ds 2015:11

Mars

Handikappförbundens remissvar: Insatser för att förbättra patientsäkerheten vid generiskt utbyte

Handikappförbundens remissvar Ds 2014:42 Kostnadsfria läkemedel för barn

Handikappförbundens yttrande över betänkandet Inbyggd integritet inom Inspektionen för Socialförsäkring SOU 2014:67

Februari

Remissvar: Unik kunskap genom registerforskning, SOU 2014:45

Handikappförbundens yttrande över förslag till föreskrifter om uppgifter om koder för funktionsnedsätt-ning som medför nedsatt arbetsförmåga

Januari

Handikappförbundens synpunkter på utkast till översättning av FN:s rekommendationer från kommittén för rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Bilaga 1 Ändringar i tabellform

Bilaga 2 Hela dokumentet

bistånd, SOU 2015:44