Avgivna 2016

December 2016

Brev till Åsa Regnér om neddragningar i den personliga assistansen

Skrivelse till Ann-Marie Begler, GD Försäkringskassan Ändra inte funktionshindersrådets inriktning till följd av assistansrådets upphörande

Oktober 2016

Skrivelse till FN om att Sverige bryter mot FNs övervakningskommittés rekommendationer

Synpunkter på MFD:s delrapport avseende EU:s tillgänglighetsdirektiv

September 2016

Handikappförbunden har i ett brev till Åsa Regnér fört fram en lansering av en svensk kandidat för nominering till FN:s övervakningskommitté för rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Handikappförbunden har i en skrivelse till Alice Bah Kuhnke lämnat synpunkter på bristande som diskriminering och DO:s roll.

Juni 2016

Handikappförbunden och Sveriges Konsumenter i ett gemensamt brev till Stefan Löfven och Morgan Johansson med anledning av proposition 2015/16:193 Företagens rapportering om hållbarhet och mångfaldspolicy.

Skrivelse till SKL om förlossning och funktionsnedsättning

Skrivelse till Stefan Löfven om möte i höst om funktionshinderpolitiken

Skrivelse till Morgan Johansson om Oro kring gode män och förvaltare

Skrivelse till Åsa Regnér om kommande funktionshindersstrategi

Brev till statsrådet Peter Eriksson

Öppet brev ang regeringens proposition (2015/16:174) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige.

Öppet brev ang EU:s förslag till direktiv om tillgängliga offentliga webbplatser (på engelska)
Följebrevet till det öppna brevet om EU:s förslag till webbdirektiv 

Mars 2016

Handikappförbundens synpunkter på Europa 2020-strategin

Brev till Konstitutionsutskottet från Nätverket för en oberoende MR-institution

Skriftliga synpunkter om krav på tillgänglighet till TV-sändningar – ny beslutsmodell
Till Myndigheten för press, radio och TV

Tillgänglighet och delaktighet i kommande forskningsproposition

Februari 2016 

Handikappförbundens kommentar om Regeringensregleringsbrev till Försäkringskassan 

Handikappförbunden har tillsammans med Civil Rights Defenders, svenska FN-förbundet mfl. skrivit en alternativrapport till FNs internationella konvention om medborgerliga och politiska rättigheter

Handikappförbunden har tillsammans med RFSL och RFSU lämnat  förslag på frågor till FN:s kvinnokommitté att ta upp med regeringen rörande FN:s kvinnokonvention 

Brev skickat i januari

Handikappförbunden vill medverka i kommittén för genomförande av Agenda 2030

Synpunkter till Medieutredningen om tillgängliga medier 2016-01-08

Brev skickat till Ardalan Shekarabi i januari

Handikappförbunden har har begärt träff med framtidsminister Kristina Persson angånde en hållbar och inkluderande Agenda 30