Avgivna 2014

PM - En skola för alla - inför möte med utbildningsdepartementet
Skickat den 16 december 2014

Synpunkter till Digitaliseringskommissionen på utkast till kapitel om digital kompetens
Skickat den 25 november 2014

Brev till Åsa Regner om Allmänna Arvsfonden och stödet för offentliga huvudmän
Brev till Åsa Regner om Genomförande av FN:s rekommendationer om rättigheter för personer med funktionsnedsättning
Skickat den 21 oktober 2014

Uppvaktningsskrivelser
Alice Bah Kuhnke
Annika Strandhäll
Ardalan Shekarabi
Gabriel Wikström
Gustav Fridolin
Mehmet Kaplan
Stefan Löfven
Ylva Johansson
Åsa Regner
Skickat den 7 oktober 2014

Synpunkter på Sveriges andra rapport om genomförande av rekommendationer från FN:s råd för mänskliga rättigheter inom ramen för den s.k. allmänna ländergranskningen (UPR)
Skickat den 5 september 2014

Handikappförbunden har mailat ett brev till kommissionär Cecilia Malmström ang den Europeiska tillgänglighetslagen.
Skickat den 4 april 2014

En tvärpolitisk grupp europaparlamentariker har lanserat en skriftlig förklaring om att upprätta ett direktorat för funktionshindersfrågor under Europeiska kommissionen.

Handikappförbunden har uppmanat de svenska europaparlamentarikerna att skriva på den skriftliga förklaringen.
Mail den 20 mars 2014 till de svenska europaparlamentarikerna.

Handikappförbunden har i en skrivelse till Folkhälsomyndigheten lämnat förslag om att upprätta ett näyverk för samordning av frågor som gäller människor med funktionsnedsättning och folkhälsa.
Skickat till GD Johan Carlsson på Folkhälsomyndigheten den 26 februari.

Handikappförbunden har i en uppvaktningsskrivelse begärt att få träffa Maria Larsson angående statsbidraget.
Skickat den 19 februari 2014 till Barn- och äldreminister Maria Larsson.

I en skrivelse till Konsumentverket begär Handikappförbunden att myndigheten utreder huruvida det it-baserade verktyget för organisationsstöd är utformat utifrån användarnas behov, och i linje med funktionshinderspolitiska målsättningar.
Skickad till Gunnar Larsson vd på Konsumentverket den 10 februari.

Handikappförbundens synpunkter på underlag inför arbete med instruktion för Myndigheten för delaktighet - ansvarsområden och uppgifter
Skickat till Tarja Birkoff på Socialdepartementet den 10 februari.

Revidering av EU:s specifikationer inom järnvägsområdet för personer med nedsatt rörlighet (TSI-PRM)
Underlag från European Disabiliy Forum
Skickat till infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd den 10 januari.