Avgivna 2013

Skrivelse: Djupt oroande att hemsidan Stationsinfo.se läggs ned
Skickat till Styrelse för Samtrafiken och infrastrukturministern för kännedom den 20 december

Handikappförbundens synpunkter på EU:s förslag till direktiv om tillgängliga offentliga webbplatser (COM(2012) 721)
Skickat till Anna Karin Hatt den 12 december
Svar från Näringsdepartementet på brev om webbdirektiv 14-01-01

Handikappförbundens och HI:s brukarråds synpunkter på ”Inordnande av delar av Hjälpmedelsinstitutet i Myndigheten för delaktighet”
Skickad till Handisam den 11 november

Angående ratificering av tilläggsprotokollet till FN:s Barnkonvention om en internationell klagomekanism för barn och kommande FN:s Treaty event (24-26 september samt 30 september-1 oktober 2013, FN:s Högkvarter)
Skickad till Maria Larsson den 19 september

Brev från den internationella koalisionen om att Sverige ska ratificera tilläggsprotokollet till FN:s Barnkonvention
Skickad den 23 juli


Handikappförbundens synpunkter angående utredning om Barnkonventionen i Sverige
Skickad till Socialdepartementet den 27 augusti

Förslag till frågor som FN:s övervakningskommittè ska ställa till Sveriges regering (List of issues)
Skickad till FN:s övervakningskommitté den 18 juni

Handikappförbundens synpunkter på försäkringskassans nya tolkning av ”normalt förekommande arbete”
Skickad till Riksrevisionen den 4 juni

Handikappförbundens begäran om uppvaktning kring EU reglering av tillgängliga transporter
Skickad till Näringsdepartementet den 13 maj

Handikappförbundens sypunkter inför FNs högnivåmöte den 23 september
Skickad till Socialdepartementet den 19 april

Handikappförbundens fördjupade synpunkter på kommande programperiod för Socialfonden
Skickad till Arbetsmarknadsdepartementet den 27 mars 


Tredje steget tandvårdsreformen ger negativa konsekvenser för mun- och halscancerpatienter
Skickad till socialdepartementet den 7 mars

Handikappförbundens synpunkter på investeringsprioriteringar för Socialfonden 2014-2020
 Skickad till Arbetsmarkandsdepartementet den 23 januari

Begäran om uppvaktning hos finansminister Anders Borg och
integrationsminister Erik Ullenhag

Skickad till regeringen 23 januari 2013


Angående Barnombudsmannens Uppdrag att ta fram en genomförandeplan för att lyssna till barn och unga med funktionsnedsättning
Skickad till socialdepartementet den 1 mars

 

 

Brev från den internationella koalisionen att Sverige ska ratificera Barnkonventionens tilläggsprotokoll
Skickad till Sveriges ständige reresentation i FN den 23 juli