Handikappförbunden består av många intresseorganisationer som arbetar för ett mer tillgängligt samhälle för alla

Senaste nytt

21 mars

Medieutredningens förslag hotar yttrandefriheten och strider mot mänskliga rättigheter

Handikappförbunden är kritiska till flera förslag i Medieutredningen. Utredningens förslag om produktionsstöd är utformat så att yttrandefrihet för personer med funktionsnedsättning begränsas och kopplas till en kostnad med ett maxbelopp. Det utestänger vissa människor från deltagande i det offentliga samtalet och strider mot mänskliga rättigheter.
Medieutredningens förslag hotar yttrandefriheten och strider mot mänskliga rättigheter
15 mars

Sluta prata om assistansfusket

Handikappförbunden anser att det är nog nu! Sluta prata om assistansfusket som något väsensskilt från andra bedrägerier inom välfärden. Rikta strålkastaren mot de skyldiga, mot kriminella och mot regeringen och ansvariga myndigheter som inte tar sitt ansvar. Stig Nyman i Uppsala Nya Tidning idag.
Sluta prata om assistansfusket
07 mars

Lärmiljön har stor betydelse för att elever går klart gymnasiet

Lärmiljön har stor betydelse för att elever ska kunna fullfölja sin gymnasieutbildning. Tyvärr saknar Gymnasieutredningen som helhet analys, diskussion och förslag kring den samlade lärmiljöns betydelse. Utredningens har ett alltför ensidigt fokus på stödet till enskilda elever, vilket förstärker bilden av att det är eleven som utgör problemet. Detta är några av Handikappförbundens kommentarer till betänkandet En gymnasieutbildning för alla -åtgärder för att alla unga ska påbörja och fullfölja en gymnasieutbildning (SOU 2016:77)
Lärmiljön har stor betydelse för att elever går klart gymnasiet
LSS ska utvecklas inte avvecklas
Vad vet du om våra medlemsförbund?
funktionsrätt
Kongress 2017