Handikappförbunden består av många intresseorganisationer som arbetar för ett mer tillgängligt samhälle för alla

Senaste nytt

01 september

Mer utbildning för lärare och rektorer

Samtliga partier vill förstärka lärar- och rektorsutbildningarna så att de ger mer kunskap om olika funktionsnedsättningar. Det visar Handikappförbundens valenkät. "Nu förutsätter vi att partierna kommer med konkreta förslag i frågan", säger Ingrid Burman, ordförande för Handikappförbunden, i en kommentar till undersökningen.
Mer utbildning för lärare och rektorer
28 augusti

Den ideella sektorn behöver en stabil ekonomi

Statsbidragen för funktionshinderrörelsen urholkas när kostnaderna ökar och fler organisationer ska dela på samma summa pengar. Det behövs en årlig uppräkning av statsbidragen för att vi ska kunna jobba mer långsiktigt och fokuserat mot diskriminering, för delaktighet och för en ökad mångfald, skriver Ingrid Burman, ordförande i Handikappförbunden, i Göteborgs-Posten i dag.
Den ideella sektorn behöver en stabil ekonomi
25 augusti

Oenighet om hur fattigdom ska förhindras

Det finns politisk oenighet om hur fattigdomen för personer med funktionsnedsättning ska minska, visar Handikappförbundens valenkät till partierna. Många av dem som har insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) lever i en verklighet där de samlade avgifterna för hyra och stödinsatser överstiger den låga inkomst man har.
Oenighet om hur fattigdom ska förhindras
till valkampanjen
Till Handikappförbundens ordförande Ingrid Burmans blogg
Vad vet du om våra medlemsförbund?

aktuellt

Pressklipp

Helsingborgs Dagblad 24 aug: "Ris och ros för tillgängligheten"

Medlemsförbundens nyheter

Kalendarium

2014-09-23 klockan 08:30 - 10:00: Kommunikatörsmöte nr 7
2014-10-22 klockan 09:30 - 16:00: Ordförandemöte