Handikappförbunden består av många intresseorganisationer som arbetar för ett mer tillgängligt samhälle för alla

Senaste nytt

25 januari

Mänskliga rättigheter bör stärkas i Sverige

Tillsammans med 19 andra organisationer, bland andra FN-förbundet och FUB, uppmanar Handikappförbunden i en debattartikel i Aftonbladet, regeringen att inrätta en oberoende, nationell MR-institution.
Mänskliga rättigheter bör stärkas i Sverige
19 januari

Handikappförbunden träffar Mehmet Kaplan

Idag träffar Handikappförbundet statsrådet Mehmet Kaplan. Vid mötet överlämnades Handikappförbundens underlag om direktiv till en parlamentarisk utredning om en universellt utformad samhällsplanering.
Handikappförbunden träffar Mehmet Kaplan
07 januari

Rörelse i rätt riktning på Youtube

Den 3 december firade Handikappförbunden den Internationella funktionshindersdagen på temat Rörelse i rätt riktning. Dagen innehöll samtal om mänskliga rättigheter, demokrati och diskrimineringsskydd. Slutligen lyftes framsteg som gjorts under 2014 och de viktigaste framtidsfrågorna för funktionshindersrörelsen diskuterades. Dagens filmades och ligger på Handikappförbundens sida på Youtube.
Rörelse i rätt riktning på Youtube
15 december

Norge är ett föredöme

Norge har hunnit långt när det gäller tillgänglighet och arbetar strategiskt för att uppnå ett så kallat universellt utformat samhälle. Flera andra länder följer efter. Nu behöver Sverige tillsätta en parlamentarisk kommitté som utreder vad som behöver göras för att vi ska nå målet om ett samhälle som är tillgängligt för alla. Detta skriver Ingrid Burman i debattartikel i Dagens Samhälle.
Norge är ett föredöme
till verktygslådan
Vad vet du om våra medlemsförbund?
Kongress 2015

aktuellt

Pressklipp

Medlemsförbundens nyheter

Kalendarium

2015-02-05 klockan 10:00 - 15:00: Europaforum
2015-02-16 klockan 10:00 - 13:00: Nätverksmöte för Jämlik hälso- och sjukvård
2015-03-16 klockan 13:30 - 16:30: Kanslichefsmöte