Handikappförbunden består av många intresseorganisationer som arbetar för ett mer tillgängligt samhälle för alla

Senaste nytt

23 februari

LSS - Låt den enskilde definiera sitt eget liv

I direktiven till den statliga översynen av LSS står det att lagen är svårtolkad och man bör utreda om vissa begrepp därför behöver definieras tydligare. Handikappförbunden invänder mot detta och menar att begreppen måste definieras av den enskilde som omfattas av lagens insatser. Läs vårt uttalande idag!
LSS - Låt den enskilde definiera sitt eget liv
21 februari

Behandlande läkare vet mest om patienten

Försäkringskassan kan idag beställa försäkringsmedicinska utredningar i ärenden som rör personers rätt till sjukpenning, sjukersättning och aktivitetsersättning. Men ingen vet om dessa utredningar faktiskt gör nytta, vilket Handikappförbunden tycker är problematiskt. Vi har svarat på Socialdepartementet promemoria i frågan och kommenterar i ett uttalande idag.
Behandlande läkare vet mest om patienten
20 februari

Möte med regeringen

När Handikappförbunden idag träffar regeringens funktionshindersdelegation diskuteras bland annat politiken för demokrati och mänskliga rättigheter. Både kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke samt barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér är med vid mötet.Vi kommer bland annat att lyfta frågan om regeringens åtgärder för att leva upp till regeringsförklaringen samt syftet med den nya översynen av statsbidraget.
Möte med regeringen
LSS ska utvecklas inte avvecklas
Vad vet du om våra medlemsförbund?
PSfunk17
funktionsrätt
Kongress 2017