Handikappförbunden består av många intresseorganisationer som arbetar för ett mer tillgängligt samhälle för alla

Senaste nytt

03 februari

Handikappförbunden har lämnat synpunkter på EU-kommissionens förslag till europeisk tillgänglighetslag

Handikappförbunden välkomnar EU-kommissionens förslag till europeisk tillgänglighetslag som ett fösta steg att uppfylla FNs rekommendationer från september 2015. Förslaget innehåller en del åtgärder som medlemsstaterna ska genomföra för att implementera direktivet om upphandling och strukturfonderna.
Handikappförbunden har lämnat synpunkter på EU-kommissionens förslag till europeisk tillgänglighetslag
02 februari

Remissvar: Ett tandvårdsstöd för alla – fler och säkrare patienter

I utredningen "Ett tandvårdsstöd" samt TLVs Uppdrag att säkerställa tillgång till en prisjämförelsetjänst för tandvård föreslås bland annat ett antal ändringar i det allmänna tandvårdsbidraget. Handikappförbunden är i stort positiva till utredningens förslag. Men vi vill ha skarpare förslag när det gäller samverkan mellan tandvården och hälso-och sjukvården. Tänderna måste ses som en del av kroppen och tandvård ska ha samma grundregel som sjukvård, det vill säga den ska vara jämlik.
Remissvar: Ett tandvårdsstöd för alla – fler och säkrare patienter
28 januari

FN:s Kvinnokommitté förhör Sverige 18 februari

Inför förhöret har Handikappförbunden tillsammans med RFSL och RFSU tagit fram en underlagsrapport till Kommittén.Där tar vi bland annat upp skillnaden mellan lagarna och hur de tillämpas i praktiken, och att även om vi lever jämlikt på pappret så är det inte så i praktiken.
FN:s Kvinnokommitté förhör Sverige 18 februari
22 januari

Otydlighet begränsar fria skolvalet för elever med behov av särskilt stöd

Handikappförbunden välkomnar i en kommentar regeringens beslut igår om förtydliganden av skollagen, när det gäller det så kallade tilläggsbeloppet. Det kvarstår dock fortfarande problem som innebär en begränsning för elever med behov av särskilt stöd.
Otydlighet begränsar fria skolvalet för elever med behov av särskilt stöd
Länk till webbtv
till verktygslådan
Vad vet du om våra medlemsförbund?

aktuellt

Pressklipp

Medlemsförbundens nyheter

Kalendarium

2016-02-08 klockan 13:30 - 2016-02-16 16:00: Från snack till verkstad - mänskliga rättigheter i praktiken
2016-02-25 klockan 10:00 - 13:00: Europaforum
2016-03-09 klockan 09:30 - 16:00: Ordförandemöte
2016-03-10 klockan 13:00 - 16:00: Möte med Skatteverket om bemötande
2016-03-15 klockan 13:00 - 16:00: Remissmöte tema patienter 15 mars
2016-05-19 klockan 13:00 - 2016-05-20 12:00: Länskonferens