Handikappförbunden består av många intresseorganisationer som arbetar för ett mer tillgängligt samhälle för alla

Senaste nytt

01 april

Arbetsmarknadspolitiken står och stampar

Handikappförbunden kommenterar i ett pressmeddelande Arbetsförmedlingens och Statistiska centralbyråns rapport. ”Arbetsmarknadspolitiken står fortfarande och stampar när det gäller personer med funktionsnedsättning och nedsatt arbetsförmåga”, konstaterar Ingrid Burman, ordförande Handikappförbunden.
Arbetsmarknadspolitiken står och stampar
31 mars

Slopad tidsgräns - ett steg på vägen

Handikappförbunden välkomnar regeringens förslag att vid årsskiftet slopa den bortre tidsgränsen för sjukskrivning och ser fram emot skarpa beslut för en aktivare rehabilitering utifrån individens egna behov
Slopad tidsgräns - ett steg på vägen
26 mars

Inför nollvision för onödiga dödsfall

Den ojämlika vården utgör ett hot mot hela vårt sjukvårdssystem, skriver Kommissionen för en jämlik vård, där Ingrid Burman, ordförande i Handikappförbunden varit med. I debattartikeln som är med i Dagens Samhälle idag efterfrågas att en nollvision för dödsfall på grund av ojämlik vård fastslås i riksdagen.
Inför nollvision för onödiga dödsfall
18 mars

Eupean Disability Forum om genomförandet av FN-konventionen för personer med funktionsnedsättningar

Idag släpper European Disability Forum, där Handikappförbunden är medlemmar sin alternativrapport, som visar hur konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar genomförts inom Europeiska Unionen, EU. Rapporten beskriver situationen för de 80 miljoner personer med funktionsnedsättningar som lever inom EU.
Eupean Disability Forum om genomförandet av FN-konventionen för personer med funktionsnedsättningar
till verktygslådan
Vad vet du om våra medlemsförbund?
Kongress 2015

aktuellt

Pressklipp

Medlemsförbundens nyheter

Kalendarium

2015-04-23 klockan 10:00 - 15:00: Europaforum
2015-05-19 klockan 13:00 - 16:30: Länskonferens
2015-05-20 klockan 10:00 - 16:00: Öppen kongressdag